صدای مفصلی و اینکه کدام صدای مفصلی را باید جدی گرفت؟

صدای مفصلی و اینکه کدام صدای مفصلی را باید جدی گرفت، نگران کننده است یا خیر؟ صدای مفصلی : مفاصل خیلی از مردم هنگام حرکت صدای تلق تلوق، خرت خرت یا صداهایی شبیه به آن می کنند. شاید شما هم…

برای ورود به کانال تلگرام دکتر نجفی کلیک کنید.کانال تلگرام دکتر نجفی
+