فیبرومیالژی | fibromyalgia

فیبرومیالژی | fibromyalgia فیبرومیالژی : در ۱۰ الی ۲۰ درصد جمعیت، دردهای اسکلتی-عضلانی دیده می شود که علت ساختاری یا التهابی برای آنها یافت نمی شود. اکثر چنین دردهای ایدیوپاتیکی معمولاً منطبق بر کرایتریای سندرم فیبرومیالژی هستند. فیبرومیالژی سندرم، درد…

برای ورود به کانال تلگرام دکتر نجفی کلیک کنید.کانال تلگرام دکتر نجفی
+