همیشه ماسک بزنید غیر از موقع ورزش

همیشه ماسک بزنید غیر از موقع ورزش

همیشه ماسک بزنید غیر از موقع ورزش توصیح کارشناسان و پزشکان به ورزشکاران همیشه ماسک بزنید غیر از موقع ورزش ، این توصیه ای است که کارشناسان و پزشکان به همه توصیه می کنند که همیشه در مکان های عمومی…

برای ورود به کانال تلگرام دکتر نجفی کلیک کنید.کانال تلگرام دکتر نجفی
+