تزریق سیمان در مهره

تزریق سیمان در مهره، کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی، عوارض، نتایج عمل جراحی و مراقبت بعد از جراحی تزریق سیمان در مهره ، کیفوپلاستی و ورتبروپلاستی ، عملی کم تهاجمی است که با هدف درمان شکستگی های فشردگی (کمپرشن) مهره های ستون…

برای ورود به کانال تلگرام دکتر نجفی کلیک کنید.کانال تلگرام دکتر نجفی
+