کلسیم موردنیاز بدن، روزانه چه مقدار است و چگونه آن را به دست بیاوریم؟

کلسیم موردنیاز بدن، روزانه چه مقدار است و چگونه آن را به دست بیاوریم؟ کلسیم از مواد اولیه ساخت استخوانی سالم است. در واقع ۹۹ درصد کلسیم بدن در استخوان ها ذخیره می شود.

برای ورود به کانال تلگرام دکتر نجفی کلیک کنید.کانال تلگرام دکتر نجفی
+