توانبخشی قلبی

Man on treadmill with healthcare provider standing next to treadmill, supervising man’s exercise.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

12 − یازده =

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+