گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار

گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار و نقش نوار عصب و عضله

گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار یکی از عصبهای اندام فوقانی است که بعد از جدا شدن از شبکه بازویی و عبور از بازو و آرنج ، به تعدادی از عضلات ناحیه ساعد عصب دهی می کند و بعد از گذشتن از مچ دست وارد دست شده ، اغلب عضلات کوچک دست را تغذیه عصبی می کند.

 

گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار

عصب اولنار

عصب اولنار یک عصب حسی-حرکتی است و مسوول تامین حس قسمت داخلی دست یعنی انگشت کوچک و انگشت حلقه نیز می باشد.

محل احساس علایم حسی

عصب اولنار یکی از سه عصب عمده اندام فوقانی می باشد که از قسمت داخلی آرنج ، زیر لیگامان طرفی آرنج عبور می کند و بعد از آن وارد تونل باریکی به نام تونل کوبیتال میشود.

تونل کوبیتال یک فضای استخوانی-لیگامانی می باشد که عصب اولنار هنگام عبور از آن می تواند تحت فشار قرار گیرد که به آن سندروم تونل کوبیتال می گویند.

عصب اولنار در طول مسیر خود از گردن تا دست می تواند دچار آسیب و ضایعه شود که خود را به صورت ضعف و بی حسی دست نشان می دهد.

شایعترین محل آسیب عصب اولنار، اطراف آرنج می باشد جایی که عصب ، در ناودان استخوانی در سمت داخلی آرنج عبور می کند و بعد از آن وارد تونل کوبیتال می گردد.

در مجموع به آسیب عصب اولنار در مسیر یاد شده یعنی ناودان استخوانی و تونل کوبیتال، نوروپاتی عصب اولنار در آرنج (ulnar neuropathy at elbow ) گفته می شود.

عصب اولنار در آرنج

نوروپاتی عصب اولنار در آرنج ، دومین نوروپاتی موضعی شایع در اندام فوقانی می باشد که بعد از گیر عصب مدیان در مچ دست یا سندروم تونل کارپ قرار می گیرد و شیوع آن با افزایش سن بیشتر می شود.

 

علل گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار

آسیب عصب اولنار در اطراف آرنج معولا ناشی از فشارهای مکانیکی حاد یا مزمنی است که از بیرون به این ناحیه وارد می شود مانند فشاری که می تواند هنگام بی هوشی یا کما به عصب وارد شود.

 

نمونه آسیب تدریجی و مزمن ،تکیه دادن عادتی روی آرنج هنگام کار یا مطالعه می باشد. ضربه به آرنج مانند برخورد آرنج به لبه صندلی هم که معمولا با احساس شوک الکتریکی در ساعد ودست همراه است ، می تواند باعث آسیب به عصب اولنار در این ناحیه شود.

دیابت و کشیدن سیگار هم ازعوامل مستعد کننده نوروپاتی عصب اولنار در آرنج هستند.گاهی اوقات شکستگی های قدیمی مفصل آرنج ویا دفورمیتی های مفصل ناشی از روماتیسم مفصلی باعث آسیب تدریجی عصب اولنار می شوند که به فلج تاخیری اولنار (tardy ulnar palsy) معروف است.

نوروپاتی عصب اولنار در آرنج در موارد نادری می تواند ناشی از کیست گانگلیون ، تومر، بافت فیبروز یا عضلات فرعی باشد.

 

علائم و نشانه های گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار

آسیب عصب اولنار در آرنج می تواند خود را به صورت گزگز، مورمور، خواب رفتگی، درد و ضعف دست نشان دهد.

خواب رفتگی و گزگز تنها محدود به دست یعنی از مچ به پایین می باشد و هرگونه احساس گزگز یا خواب رفتگی در ساعد با نوروپاتی عصب اولنار در آرنج مغایرت دارد.

احساس خواب رفتگی و گزگز در پشت و روی برجستگی داخلی دست (هیپوتنار ) و انگشتان چهارم و پنجم (انگشتان کوچک وحلقه) درک می شوند.

علائم حسی در بیشتر موارد متناوب می باشند و زمانی که به عصب فشار وارد شود مثلا هنگام تکیه دادن روی آرنج ، رخ می دهند و در صورت پیشرفت آسیب می تواند دائمی شوند.

نوروپاتی عصب اولنار در آرنج معمولا با درد شدید همراه نیست و درد مچ و درد دست شایع نمی باشد.

شایع ترین محلی که درد احساس می شود آرنج وبازو میباشد که می تواند تا شانه هم انتشار یابد ویا به ساعد و مچ کشیده شود. در اغلب موارد درد محدود به خود آرنج می باشد.

ضعیف شدن عضلات کوچک دست از دیگر علائم نوروپاتی عصب اولنار در آرنج می باشد که معمولا خود را به صورت اشکال در انجام کارهای روزمره مانند باز کردن در قوطی یا استفاده از دستگیره در و کارهای مشابه نشان می دهد. گاهی بیمار متوجه تحلیل رفتن عضلات دست می شود که گود شدن فضای بین انگشت شست واشاره بیشتر از سایرین جلب توجه می کند.

 

Froment’s sign و تحلیل رفتن عضله

Froment’s sign و تحلیل رفتن عضله

گاهی اوقات انگشت کوچک از سایر انگشتها فاصله می گیرد و بیمار اگر بخواهد دست خود را در جیب شلوارش قرار دهد این انگشت بیرون می ماند.

 

Wartenberg’s sign

Wartenberg’s sign

 

در بعضی موارد انگشت چهارم وپنجم به علت ضعف عضلات، حالت خاصی به خود می گیرند که در شکل زیر قابل مشاهده است.

 

Benediction posture

Benediction posture

 

تشخیص گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار

همانند سایر بیماریها ، اساس تشخیص نروپاتی عصب اولنار در آرنج ، شرح حال دقیق و معاینه بالینی می باشد.

پزشک معالج بر اساس یافته های بالینی، ممکن است در جهت تایید تشخیص یا رد کردن سایرعلل از آزمایش خون ، عکس برداری و نوارعصب وعضله استفاده نماید.

نوارعصب نقش ویژه ای در تشخیص نوروپاتی عصب اولنار در آرنج دارد.

تست نوار عصب و عضله روشی است که در آن عملکرد عصبهای محیطی بررسی می شود و به کمک آن میتوان محل ، شدت ، نوع و گستره آسیب عصبی را مشخص کرد.

برای انجام تست نوار عصب و عضله، عصب مورد نظر در نقاط مشخص ، با الکترودهای مخصوص تحریک می شود و پاسخهای ایجاد شده ،از محلهای خاصی ازسطح پوست و عضله به کمک الکترودهای ویژه ای برداشت وثبت می شوند و براساس تغییراتی که در شکل ، اندازه وسرعت انتقال عصب رخ داده است ، محل ،نوع وشدت آسیب عصب مشخص می شود.آسیبهای عصبی ، تغییرات خاصی در عضلات هم ایجاد می کنند که این تغییرات نیز به کمک الکترودهای سوزنی مخصوصی درهنگام انجام تست نوارعصب و عضله بررسی میشوند.

 

نوار عصب و عضله در نوروپاتی عصب اولنار (گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار)

نوارعصب دستها خصوصا زمانی که علائم بالینی مبهم باشند، به تشخیص آسیب عصب اولنار و افتراق آن از سایرعلل، کمک ویژه ای می نماید.

تست نوارعصب در اغلب موارد قادر به تشخیص آسیب عصب اولنار می باشد به این معنی که می تواند علت مشکل بیمار را به این عصب محدود نماید ولی در پاره ای موارد ، قادر به تعیین دقیق محل ضایعه نمی باشد به عبارتی نمی تواند محل آسیب را محدود به آرنج ، بازو یا مچ دست نماید که در این موارد خاص، سونوگرافی نوروماسکولار ویا MRI می تواند کمک شایانی در تعیین محل آسیب نماید.

نوارعصب و عضله در تعیین نوع ضایعه عصبی و شدت آن جایگاه منحصر به فردی دارد که این دو موضوع به پزشک معالج درانتخاب نوع درمان کمک ارزنده ای مینماید.

 

درمان نورپاتی عصب اولنار در آرنج (سندروم تونل کوبیتال)

درمان نوروپاتی عصب اولنار در آرنج (سندروم تونل کوبیتال) بر اساس شدت علائم و یافته های نوارعصب و عضله متفاوت می باشد.

در صورتی که عضلات دست تحلیل رفته باشند یا نوار عصب آسیب شدید رشته های عصبی را نشان دهد ، معولا درمان جراحی صورت می گیرد ولی در اغلب موارد درما ن غیر جراحی کفایت می کند که شامل موارد زیر است:

۱- بر داشتن فشار خارجی از روی عصب مانند خوداری از تکیه دادن عادتی روی آرنج موقع کار و مطالعه ، خوداری از گذاشتن آرنج لبه پنجره ماشین موقع رانندگی ، خوداری از گذاشتن دست زیر بالش موقع خواب و در مجموع خوداری از خم نگه داشتن آرنج به مدت طولانی.

۲- خوداری از باز وبسته کردن مکرر آرنج موقع کار

۳- استفاده از پد و اسپلینت آرنج که معولا آرنج را در زاویه ۴۵ درجه ثابت نگه می دارد.

۴- استفاده از داروهای ضد التهاب غیر استروئیدی مانند برفن

۵- تزریق کورتون در محل ضایعه

۶- فیزیوتراپی

 

در صورتی که درمانهای غیر جراحی به مدت چهار تا شش ماه بدون نتیجه باشند ،باید درمان جراحی صورت گیرد که شامل برداشتن فشار از روی عصب اولنار یا جابجا کردن آن می باشد.

نویسنده: دکتر پاک منش متخصص طب فیزیکی و توانبخشی

 

 

 

 

گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ، دکتر شریف نجفی

در سایت دکتر شریف نجفی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و دانشیار دانشگاه ، عضو انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی، مقالات مفید در رابطه با طب فیزیکی را مشاهده نمایید. همچنین درصورت نیاز به ویزیت با دکتر شریف نجفی می توانید از طریق بخش تماس با ما وب سایت دکتر شریف نجفی، ارتباط برقرار نمایید و آدرس کلینیک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی را مشاهده نمایید.

 

 

 

آدرس مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی

فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس- نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی پلاک ۱۲۱ – واحد ۲

تلفن مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی

۴۴۰۱۶۱۴۲-۴۴۰۵۸۷۶۳

موبایل دکتر شریف نجفی کلینیک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

۰۹۹۰۱۱۶۰۳۵۴

وب سایت دکتر شریف نجفی

www.dr-najafi.com

مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی در شبکه های اجتماعی

کانال تلگرام دکتر شریف نجفی

صفحه اینستاگرام دکتر شریف نجفی

 

کلمات کلیدی:

گزگز انگشت کوچک دست , آسیب عصب اولنار , انگشت کوچک دست نشانه چیست , علت درد انگشت کوچک دست چپ , کاربرد انگشت کوچک دست , در رفتن انگشت کوچک دست , علت بی حس شدن انگشتان دست در خواب , بی حسی انگشت کوچک دست چپ نی نی سایت , علت خواب رفتن انگشتان دست هنگام خواب , درمان بی حسی دست , آسیب عصب رادیال , درمان خانگی عصب اولنار , علائم گیر افتادن عصب , تقویت عصب اولنار , ورزش برای تقویت عصب اولنار , ورزش برای عصب اولنار , عوارض عمل عصب اولنار , مدت زمان ترمیم عصب اولنار , عصب رادیال , درمان خانگی عصب اولنار , تقویت عصب اولنار , علائم گیر افتادن عصب , ورزش برای عصب اولنار , ورزش برای تقویت عصب اولنار , عصب مدین , جابجایی عصب اولنار

20 دیدگاه دربارهٔ «گزگز انگشت کوچک دست، آسیب عصب اولنار»

 1. سلام خسته نباشید . من الان مدتیه که دو تا از انگشت های دست چپم یعنی چهارم و پنجم با قسمتی از کف دستم حالت خواب رفتگی داره. یه جورایی مثل وقتی که دور انگشت نخ بپیچی و خون بهش نرسه. این علایمم معمولا وقتایی که پشت میز نشسته ام و دارم با لبتاپ کار های درسی و… رو انجام میدم یا وقتتایی که مثلا توی حموم دارم سرم رو میشورم تشدید میشه. دکتر هم رفتم و فقط بهم قرص ویتامین داد. میخواستم بدونم که همون قرص ویتامین برام کفایت میکنه یا باید برم پیش یه متخصص و ازمایشاتی که گفتین رو انجام بدم؟لازم به ذکر هست که وقتی رفته بودم دکتر فقط از دور مشکلم رو پرسید و کار دیگه ای انجام نداد.

  1. دکتر شریف نجفی

   سلام.
   احتمالا شما دچار آسیب عصب اولنار شده اید. سریعا به متخصص طب فیزیکی و توانبخشی مراجعه کنید

 2. سلام من سه سال پیش هر دوتا دستم حالت خستگی و کمی بی حسی داشت کف ست و انگشتانم ….رفتم دکتر عصب عضله رو چک کرد گفت چیزی نیست …اما ادامه دار بود تا اینکه دست راستم خوب شد کل بی حسیم رفت سمت دست چپم …و قشنگ ادامه دار بی حس انگار که آمپول بی حسی زدی و بی حسیش داره میره ولی هنوز بی حس همینقدر حس بد …حس خنکی دست و ناتوانی دست اما تمام انگشتانم رو میتوننم حرکت بدم یکی بهم گفت بخاطر دستگرفت گوشی اندروید …بی حس میکنه دست رو…ولی من دارم اذیت میشم انگشت کوچیکم سخت تر شده حرکتش

  1. سلام.
   با توجه به مزمن شدن درد و بی حسی، برای معاینه به متخصص طب فیزیکی مراجعه کنید. در صورت لزوم نوار عصب و عضله مجددا انجام خواهد شد

 3. سلام خسته نباشید من دختری هستم ۱۸ ساله . وقتایی که خیلی احساساتی میشم یا عصبانی میشم انگشت کوچیک دست چپم میگیره و احساس درد میکنم .بنظرتون مشکل چیه. من دقت کردم فقط وقتایی ک اینجوری میشم این اتفاق میفته و یکم منو میترسونه

 4. سلام
  من مردی ۴۳ ساله هستم که ورزش باشگاهی انجام میدم
  مدتی هست که در هنگام خواب انگشت کوچک هر دو دستم خواب میرن و مجبور میشم بیدار بشم از خواب
  این اتفاق در زمان بیداری نمیفته

  1. دکتر شریف نجفی

   سلام.
   به احتمال زیاد، آسیب عصب اولنار هست. هر چه سریعتر به متخصص طب فیزیکی و توانبخشی مراجعه کنید برای معاینه و انجام نوار عصب و عضله

 5. سلام و وقت بخیر بنده خانمی ۳۷ ساله هستم
  بنده مدت سه ماه دستم ناحیه ارنج درد داشت
  در طول روز یا فعالیتت مشکلی ندارم
  ولی شبا موقع خواب باس بذارم زیر پهلوم…
  قبل شروع این درد،وفتایی که دچار ناراحتی شدید میشدم حس ضعف در انگشتان دستم داشتم وشبا باس بذارم زیر پهلوم اروم بشه….
  ولی الان این ناراحتی مزمن شده
  تحت نظرپزشک داروهایی مسکن و ضدالتهابی مصرف کردم تاثیری نداشت پزشک اول منو ارجاع دادن متخصص مغز اعصاب
  که بنده نرفتم
  تا اینکه بد مدتی متوجه شدم دستم توان گرفتن یه چیز وزن نداره
  انگار حس کشش قسمتت ارنج دارم و دستم ضعف داره و توان نگه داشتن چبز وزن دار در حالت اویز به دستم ندارم
  دوباره متخصص ارتوپد دیگری رفتم ایشون دو امپول مخلوط کردن تزریق کردن دستم
  دستم گچ گرفتن
  االانه دو روزتو گچ هست انگشت کوچکم و دوم درد و حس گزز داره🤕🤕
  ایا درمان صحیحی بوده؟

  1. دکتر شریف نجفی

   سلام.
   با توجه به مزمن شدن این درد، و عدم پاسخ به درمان‌های مختلف، جهت معاینه و درمان، به متخصص طب فیزیکی و توانبخشی مراجعه کنید.

 6. سلام من انگشت کوچیک و بند اول انگشت حلقه ام و انگشت شستم و کف دست هام حالت گز گز و مورمور میشن، که تو دست چپ شدید تر هستش، آزمایش خون دادم برای تست روماتیسم که خداروشکر منفی بود و باقی نتایج آزمایشم هم نرمال بود، این گزگز تو انگشتام میچرخه و همیشه نیست،دو روز کامل دستام خوب بود ولی با استرس درد برگشت، ممکنه مشکل جدی باشه؟؟؟

  1. دکتر شریف نجفی

   سلام
   گزگز مور مور دست حتما باید بررسی بشه. به متخصص طب فیزیکی و توانبخشی مراجعه کنید تا در صورت لزوم نوار عصب و عضله هم بگیرن

 7. سلام و وقت بخیر
  من پرستار هستم مدتی پیش موقع دارو کشیدن سرنگ به شدت به پایین انگشت کوچک دست چپم فرو رفت. چند روز گذشته اما مشکلی توی حس و حرکت انگشتم ندارم ولی وقتی به انگشتم دست میزنم قسمت پایین انگشتم گاهی اوقات درد شدید میگیره. میخواستم بدونم ممکنه عصبش مشکلی پیدا کرده باشه؟

 8. سلام من ۳۰ سالمه یک مدت گردنم درد میکرد الا ن بد از یک مدتی هم مچ دست چپم درد میکنه هم انگشت کوچک دستم هم ساق دستم ممنون میشم منو راهنمایی کنید

 9. سلام یه چند ورزش های سنگین شانه انجام دادم یه چند روز تو انگشت حلقه و کوچک احساس گزگز دارم گاهی تو آرنج آیا مربوط به دیسک گردنم میشه

  1. سلام. احتمالا مربوط به آسیب عصب اولنار در ناحیه آرنج است. تشخیص قطعی با نوار عصب و عضله است که حتما متخصص طب فیزیکی و توانبخشی انجام بده

 10. سلام من انگشتام سر میشد و گز گز میکرد و مچ دستم درد داشت به علاوه درد و حالت کشش توی آرنجم که رفتم دکتر و نوار عصب و ام آر ای رفتم و گفتن که عصب آرنجم گیر افتاده و مچ هم یکم التهاب داره که فیزیوتراپی رفتم و یکم بهتر بودم ولی خب الان چند وقتیه که دستم درد میکنه باز و الان علاوه بر اون علائم حس میکنم کتفم و بازوم هم یه جور عجیبی درد میکنن کلا انگار دست راستم سنگین تره از کتف
  الان باید چیکار کنم من؟برم دکتر بازم فیزیوتراپی مینویسن؟یا روش دیگه ای هست واسش؟

  1. دکتر شریف نجفی

   سلام.
   گیرافتادن عصب اولنار در آرنج(سندروم تونل کارپ) با نوعی بریس آرنج درمان میشود که نیاز به تجویز است.
   اما درد جدید در ناحیه کتف باید معاینه شود تا مشخص شود منشا آن از گردن است یا کتف و شانه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question