آرتروز انگشت شست دست

آرتروز انگشت شست دست ، علائم، آسیبهای قبلی، الگوهای درد و فعالیتهایی که علایم را تشدید می کند آرتروز انگشت شست دست ، (آرتریت مفاصل) وضعیتی است که در آن مفصل آسیب می بیند یا از بین می رود. اگرچه چندین…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+