درد جلوی پا، درد زیر انگشتان پا، متاتارسالژیا

“متاتارسالژیا”؛ شایع ترین علت درد جلوی پا ، جراحی، خط پایان درمان درد جلوی پا، درد زیر انگشتان پا، متاتارسالژیا ، یکی از شایع ترین علل درد جلو پا، “متاتارسالژیا” است، به گونه ای که در این حالت درد و…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+