ورزشهای انگشت شست پا

ورزشهای انگشت شست پا و تمرینات کششى براى هالوکس والگوس و بونیون ورزشهای انگشت شست پا را در این مقاله بررسی کرده ایم. هالوکس والگوس وضعیتى است که در آن انگشت شست پا دچار یک برآمدگى در سمت داخل مى…

انحراف انگشت شست پا و نکات انتخاب کفش مناسب و درمان هالوکس والگوس

انحراف انگشت شست پا و نکات انتخاب کفش مناسب و درمان هالوکس والگوس انحراف انگشت شست پا پدیده شایعی در انگشتان پا است و در ۹۰ درصد موارد در زنان اتفاق میفتد. کجی شست پا را هالوکس والگوس مینامند. هالوکس…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+