علت سِر شدن و گزگز مورمور دست و پا، خواب رفتن دست و پا

علت سِر شدن و گزگز مورمور دست و پا، خواب رفتن دست و پا ، خواب رفتن دست و پا علت سِر شدن و گزگز مورمور دست و پا، خواب رفتن دست و پا از مواردی است که بیشتر افراد…

گزگز مورمور دست، سندروم تونل کارپ، چسبندگی عصب دست، تنگی کانال دست (سی تی اس)

سندرم تونل کارپ یا سی تی اس (Carpal Tunnel Syndrome) گزگز مورمور دست یا سندرم تونل کارپ شایعترین علت گزگز و خواب رفتگی دستها است که ناشی از تحت فشار قرار گرفتن عصبی با نام عصب مدین در مچ دست…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+