شیوه جدید توانبخشی برای معلولان و سالمندان در بحران کرونایی

شیوه جدید توانبخشی برای معلولان و سالمندان در بحران کرونایی

شیوه جدید توانبخشی برای معلولان و سالمندان در بحران کرونایی شیوه جدید توانبخشی برای معلولان و سالمندان در بحران کرونایی توسط انجمن علمی کاردرمانی ایران که در رویداد بزرگ آموزش و توانبخشی مجازی ویژه والدین و خانواده های افراد دارای…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 09901160354
+