داروهای غضروف ساز واقعیت یا افسانه؟

داروهای غضروف ساز واقعیت یا افسانه؟

داروهای غضروف ساز واقعیت یا افسانه؟ داروهای غضروف ساز آرتروز گلوکوزامین کندروئیتین توسط بیماران به اشتباه گرفته می شوند که گاهی داروهایی که دارای ترکیبات گلوکوزامین و ام اس ام هستند برای آرتروز تجویز می شوند. در این مقاله به…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+