تنگی کانال دست در بارداری ، درمان سندرم تونل کارپال در بارداری

تنگی کانال دست در بارداری , درمان سندرم تونل کارپال در بارداری , چسبندگی عصب دست و علت سندروم تونل کارپال تنگی کانال دست در بارداری ، درمان سندرم تونل کارپال در بارداری ، چسبندگی عصب دست و علت سندروم…

گزگز مورمور دست، سندروم تونل کارپ، چسبندگی عصب دست، تنگی کانال دست (سی تی اس)

سندرم تونل کارپ یا سی تی اس (Carpal Tunnel Syndrome) گزگز مورمور دست یا سندرم تونل کارپ شایعترین علت گزگز و خواب رفتگی دستها است که ناشی از تحت فشار قرار گرفتن عصبی با نام عصب مدین در مچ دست…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+