کرونا سبب کاهش ۶۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز فیزیوتراپی شده است

کرونا سبب کاهش ۶۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز فیزیوتراپی شده است

کرونا سبب کاهش ۶۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز فیزیوتراپی شده است از زبان رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران کرونا سبب کاهش ۶۰ درصدی مراجعه مردم به مراکز فیزیوتراپی شده است این خبر را احمد موذن زاده، رئیس انجمن فیزیوتراپی ایران…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+