کشورها در مسیر غلط مبارزه با کرونا قرار دارند

کشورها در مسیر غلط مبارزه با کرونا قرار دارند

براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی: کشورها در مسیر غلط مبارزه با کرونا قرار دارند کشورها در مسیر غلط مبارزه با کرونا قرار دارند ، دبیرکل سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد کشورها در مسیر غلط مبارزه با کرونا قرار دارند. دبیرکل…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+