خدمات کلینیک دکتر نجفی

بیماریهای عضلانی و اسکلتی

علائم، تشخیص و روش های درمان بیماری های عضلانی و اسکلتی و مقالات آموزشی مرتبط با آن

توانبخشی و ورزش های مناسب هر بیماری و مقالات آموزشی مرتبط با آن

علائم، تشخیص و روش های درمان بیماری های ستون فقرات و مقالات آموزشی مرتبط با آن

درمان همه جانبه درد مرتبط با طب فیزیکی، توانبخشی و ستون فقرات

ویدیوی آموزشی پزشکی و سلامت در حوزه طب فیزیکی، توانبخشی و ستون فقرات

نوار عصب و عضله و استفاده از آن در درمان بیماری های ستون فقرات و عضلانی و اسکلتی

question