نوروپاتی دیابتی یا بیماری اعصاب محیطی چیست؟ علایم، تشخیص و درمان

نوروپاتی دیابتی یا بیماری اعصاب محیطی چیست؟ علائم، دلایل، تشخیص و درمان نوروپاتی دیابتی What is diabetic neuropathy or peripheral nervous disease? نوروپاتی دیابتی (بیماری اعصاب محیطی) اختلال در اعصابی است که از مغز و طناب نخاعی سرچشمه می گیرند.…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+