خواب رفتن دست و پا، گز گز دست و پا، مور مور دست و پا، بی حسی دست و پا

خواب رفتن دست و پا گز گز دست و پا، مور مور دست و پا، بی حسی دست و پا خواب رفتن دست و پا یکی از علائم شایعی است که باعث مراجعه بیماران به پزشک می شود. خواب رفتن…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+