ورزشهای شانه یخ زده (درمان شانه منجمد)

ورزشهای شانه یخ زده (درمان شانه منجمد) ورزشهای شانه یخ زده (درمان شانه منجمد) را در این مقاله بررسی می کنیم. چسبندگی کپسول مفصل شانه یا همان شانه منجمد (شانه یخ زده) زمانی ایجاد می شود که بافت اطراف مفصل…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+