کشش ستون فقرات، کشش کمر برای دیسک، کشش گردن در فیزیوتراپی

کشش ستون فقرات، کشش کمر برای دیسک، کشش گردن در فیزیوتراپی کشش ستون فقرات یا traction یک روش درمانی غیر جراحی برای کاهش فشار به ستون فقرات است. کاهش فشار ستون مهره ای در کوتاه مدت باعث بهبود چسبندگیها، افزایش جریان…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+