فیبرومیالژی | fibromyalgia

فیبرومیالژی | fibromyalgia فیبرومیالژی : در ۱۰ الی ۲۰ درصد جمعیت، دردهای اسکلتی-عضلانی دیده می شود که علت ساختاری یا التهابی برای آنها یافت نمی شود. اکثر چنین دردهای ایدیوپاتیکی معمولاً منطبق بر کرایتریای سندرم فیبرومیالژی هستند. فیبرومیالژی سندرم، درد…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+