تغذیه در پوکی استخوان

تغذیه در پوکی استخوان Nutrition in osteoporosis تغذیه در پوکی استخوان یکی ار مهمترین نقش ها را در ایجاد یا پیشگیری از پوکی استخوان دارد مهمترین عوامل تغذیه ای دخیل در پوکی استخوان میزان مصرف کلسیم و ویتامین دی و…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+