نوروپاتی ناشی از شیمی درمانی و عوارض سرطان (۱) (آسیب اعصاب محیطی در سرطانها)

نوروپاتی ناشی از شیمی درمانی و عوارض سرطان (۱) (آسیب اعصاب محیطی در سرطانها) ، Treatment of Peripheral Neuropathy in Cancer Patient نوروپاتی ناشی از شیمی درمانی و عوارض سرطان (قسمت اول) (آسیب اعصاب محیطی در سرطانها) را در این…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+