هجوم شبه علم

هجوم شبه علم ۵۷ نفر از پزشکان معتبر کشور که در نقش رییس یا دبیر انجمن‌های علمی انواع گروه‌های پزشکی هستند طی نامه‌ای به رییس مجلس و وزیر بهداشت نسبت به اعلام وصول هم زمان دو طرح مشابه در زمینه…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+