انحراف انگشت شست پا، درمان هالوکس والگوس، حرکات اصلاحی انحراف شست پا

انحراف انگشت شست پا، درمان هالوکس والگوس، حرکات اصلاحی انحراف شست پا انحراف انگشت شست پا پدیده شایعی در انگشتان پا است و در ۹۰ درصد موارد در زنان اتفاق میفتد. کجی شست پا را هالوکس والگوس مینامند. هالوکس به…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+