دردهای دست، عضلات و مفاصل در نوازندگان و موزیسین ها

دردهای دست، عضلات و مفاصل در نوازندگان و موزیسین ها دردهای دست، عضلات و مفاصل در نوازندگان و موزیسین ها از مشکلاتی است که نیاز به توجه و مراقبت دارد. دنیای رقابتی موزیسینها از نظر دقت و سرعت، صرفنظر از…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+