پیشگیری از زانو درد، توصیه هایی برای درمان درد زانو، درمان آرتروز زانو