درمان آتروفی سودک (دیستروفی سمپاتیک) چیست؟

درمان آتروفی سودک (دیستروفی سمپاتیک) چیست؟ درمان آتروفی سودک را در این مقاله بررسی می کنیم. آتروفی سودک Sudeck’s atrophy یا دیستروفی رفلکسی سمپاتیک Reflex sympathetic dystrophy که گاهی به آن آلگودیستروفی Algodystrophy هم میگویند یکی از عوارض آزار دهنده…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+