کشش ستون فقرات یا traction

کشش ستون فقرات یا traction کشش ستون فقرات یا traction یک روش درمانی غیر جراحی برای کاهش فشار به ستون فقرات است. کاهش فشار ستون مهره ای در کوتاه مدت باعث بهبود چسبندگیها، افزایش جریان خون، ترمیم بافتهای آسیب دیده، کاهش…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+