داروهای غضروف ساز واقعیت یا افسانه؟

داروهای غضروف ساز واقعیت یا افسانه؟

داروهای غضروف ساز واقعیت یا افسانه؟ داروهای غضروف ساز : گاهی داروهایی که دارای ترکیبات گلوکوزامین کندروئیتین و ام اس ام هستند برای آرتروز تجویز می شوند که ممکن است بیماران به اشتباه به آنها داروهای غضروف ساز بگویند. در…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+