درمان چسبندگی کانال نخاع بعد از جراحی دیسک کمر

درمان چسبندگی کانال نخاع بعد از جراحی دیسک کمر به گفته دکتر مجید حیدریان درمان چسبندگی کانال نخاع بعد از جراحی دیسک کمر سوالی است که در این مقاله به بررسی آن پرداخته ایم. دکتر مجید حیدریان، فوق تخصص درد…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+