درمانهای دستی مانیپولاسیون، جااندازی دیسک کمر، جااندازی دیسک گردن (قسمت دوم)

درمانهای دستی مانیپولاسیون | جا انداختن دیسک کمر | جا انداختن دیسک گردن (قسمت دوم) درمانهای دستی مانیپولاسیون ، مجموعه ای از حرکاتی است که توسط دست و در راستای دامنه حرکتی یک یا چند مهره توسط پزشک متخصص طب…

درمان های دستی مانیپولاسیون، جااندازی دیسک کمر، جااندازی دیسک گردن (قسمت اول)

درمان های دستی مانیپولاسیون | جا انداختن دیسک کمر | جا انداختن دیسک گردن (قسمت اول) درمان های دستی مانیپولاسیون یکی از روشهای درمانی غیر جراحی برای درمان بیماری های ستون فقرات (از جمله دیسک) و مفاصل محیطی (مثل زانو)…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+