سندرم پرکاری سمپاتیکی چیست؟

سندرم پرکاری سمپاتیکی چیست؟ / چند توصیه به بیماران سندرم پرکاری سمپاتیکی سندرم پرکاری سمپاتیکی معمولا به دنبال ضربه و کوفتگی اندام٬ شکستگی استخوانها٬ آسیب فشاری و یا نافذ اعصاب محیطی و یا فلج های ناشی از سکته مغزی رخ…

ورود به اینستاگرام دکتر نجفی | تلفن: 44016142 - 44058763 09901160354
+