دردهای دست، عضلات و مفاصل در نوازندگان و موزیسین ها

دردهای دست، عضلات و مفاصل در نوازندگان و موزیسین ها

دردهای دست، عضلات و مفاصل در نوازندگان و موزیسین ها از مشکلاتی است که نیاز به توجه و مراقبت دارد. دنیای رقابتی موزیسینها از نظر دقت و سرعت، صرفنظر از توانایی های ذاتی و ارثی موسیقیدان، نیازمند تمرینات طاقت فرساست که میتواند منجر به آسیبهای دست به عنوان ارگان اصلی نوازندگی شود. نوع و چگونگی این آسیب ها تنوع زیادی دارند و در هر ساز با شکل وزن و اندازه، ساز تکنیک نواختن، وضعیت بدن در هنگام نواختن ساز، میزان و شدت تمرین و وضعیت روحی – روانی نوازنده میتوانند مرتبط باشند.

 

دردهای دست، عضلات و مفاصل در نوازندگان و موزیسین ها

بعلاوه هر نوازنده همانند هر فرد دیگر، ممکن است در زندگی روزمره نظیر تصادفات یا جراحات دچار آسیب دست شود که بعلت اهمیت عملکرد دست در این افراد، بعضی درمانها نسبت به افراد عادی متفاوت است. اهمیت آسیب دست در یک نوازنده حرفه ای تا حدی است که تغییر بسیار کوچکی در توانایی فیزیکی نوازنده، منجر به محدودیت بسیار شدیدی در توانایی اجرا میشود. بعلاوه نوازندگان بدلایل شخصی یا حرفه ای بیشتر تمایل دارند تا به تمرین و کار ادامه دهند و از اینرو در معرض آسیب ببیشتر یا آسیب مجدد قرار دارند.

دردهای دست، عضلات و مفاصل در نوازندگان و موزیسین ها

 

آسیب های دست در نوازندگان را میتوان به سه دسته کلی تقسیم نمود:

دسته اول: استفاده بیش از حد (overuse)

استرس فیزیکی که تمرین های مکرر بر عضلات – تانرونهاد استخوان های دست وارد می آورد در صورتیکه فرصت کافی برای ترمیم نیاید میتواند اثر تجمعی بر بافت هدف وارد آورد که از حد تحمل بافتی خارج است. برای خستگی بافتی، قابلیت اندازه گیری و مقایسه وجود ندارد و این حد در هر فرد تا فرد دیگر متفاوت است. تقریبا” تمام عضلات اندام فوقانی تا حدی در هنگام استفاده از آن اندام در نواختن ساز دچار انقباض میشوند.

 

شایعترین علامت ها : شایعترین علامت این آسیب، درد و گاهاً تورم در عضلات و حتی کرختی انگشتان است. حد آستانه درد و تورم در یک فرد هم ثابت نیست و با گذشت زمان و افزایش مهارت نوازنده، این حد میتواند افزایش یابد. یعنی موزیسین با میزان بیشتری از تمرین به حد درد و عدم تحمل می رسد. مراجعه به موقع به پزشک متخصص و تشخیص نوع عارضه و اهمیت آن بسیار ضروری است. در اولین قدم لازمست که نوازنده آسیب دیده، تکنیک نوازندگی و وضعیت بدن در هنگام نوازندگی را به همراه استاد خود مورد بررسی و اصلاح قرار دهد زیرا وضعیت نامناسب قرار گیری بدن واندام فوقانی از شانه ها تا انگشتان از شایعترین علل ایجاد آسیب میباشد.
بهترین توصیه به موزیسین دارای درد جدی ، محدود نمودن تمرین از شروع درد است. با شروع درد، تمرین حداقل برای ۴۰ دقیقه متوقف و ماساژو کمپرس متناوب سرد و گرم داده وپس از گذشت این مدت، تمرینات کششی بدون ساز و سپس تمرین با ساز با اجرای قطعات روان و ساده تر ادامه میابد. برای بار اول بهتر است زمان تمرین از ۱۰ دقیقه و دو مرتبه در روز شروع شود و در صورت عدم بروز درد، هر ۲ تا ۳ روز زمان و دفعات تمرین افزایش داده شود. در صورت بروز درد مجدد حین تمرین، ضمن حداقل ۴۰ دقیقه استراحت، ماساژ و کمپرس متناوب سرد و گرم انجام شده و پس از انجام حرکات کششی، تمرین را از یک سطح پاببنتر و قبل از افزایش مدت و دفعات تمرین اخیر از سر گیرند. بهتر است نوازندگان حرفه ای نیز،در هر جلسه بیش از ۱۲۰ دقیقه تمرین نکنند و هر ۲۰ دقیقه تمرین، ۵ دقیقه به حرکات کششی دست و ساعد بپردازند.

 

دسته دوم : فشار بر اعصاب محیطی

سندروم تونل مچی که در اثر فشار بر عصب مدیان در تونل مچ دست ایجاد می شود در نوازندگان شایعتر است و علت آن ضخیم شدن غشاء دور تاندونها و افزایش حجم دورن تونل مچی و در نتیجه فشار به عصب مدیان میباشد علت دیگر آن می تواند وضعیت نامناسب مچ دست در هنگام نوازندگی باشد که بایستی مورد توجه قرار گیرد. بعنوان مثال، وضعیت قرار گیری مچ دست چپ یک گیتاریست در هنگام گرفتن باره کامل، کاملا” خم است که طبق مطالعات علمی فشار تونل مچی در این وضعیت ممکن است تا ۴ یا ۵ برابر افزایش یابد.
درمان اینگونه بیماران با اصلاح تکنیک، استراحت، آتل بندی، ترزیق آمپولهای استروییدی و نهایتاً درمان حراجی انجام می شود.

 

دسته سوم: کرامپ

این دسته خوشبختانه شیوع زیادی ندارند ولی مشکل ترین و در مقابل درمان، مقاوم ترین نوع آسیب های دست در نوازندگان را تشکیل می دهند و بعنوان کرامپ نوازندگان شناخته می شوند در این گونه بیماران معمولاً کنترل حرکت انگشتان در حین نوازندگان مشکل شده و انگشتان نرمی و انعطاف خود را از دست می دهند و از فرمان ارادی نوازنده خارج می شوند اینگونه کرامپ ها می توانند دردناک یا بدون درد باشند. در حالت طبیعی هنگام فرمان ارادی مغز به عضلات جهت خم یا باز شدن انگشتان، فرمان دیگری به عضلات مخالف ارسال می گردد که طبیعت مهاری و شل کننده دارد اما در بیماران مبتلا به کرامپ نوازندگان، هر دو گروه عضلات خم کننده و باز کننده انگشتان، با هم فعال شده و منجر به عدم کنترل فعال بر روی حرکت انگشت میشوند. با ادامه انقباض کرامپی ممکن است درد در عضلانی مربوط بعلت خستگی عضلانی پدید آید. بسیاری عوامل نظیر استرس و اضطراب نوازنده، حرکات و پاساژهای تکراری، افزایش ناگهانی میزان و یا شدت تمرینات و وضعیت های بدنی نامناسب میتوانند عامل شروع کرامپ نوازندگان باشند نکته جالب آنست که این بیماران آستانه خاصی برای شروع علایم نداشته و در حالت عادی و بدون استرس بطور کاملاً طبیعی همان حرکات را انجام می دهند.

 

شایعترین محل درگیری کرامپ در نوازندگان پیانو

شایعترین محل درگیری کرامپ در نوازندگان پیانو انگشت ۴ و ۵ دست راست است. در گیتاریست ها انگشت سوم دست راست و در نوازندگان فلوت، در دست چپ کرامپ شایعتر است.

جالب است که در نوازندگان گیتار حتی با عوض کردن دست راست و چپ نوازنده، بیماری می تواند به سمت مخالف تسری یابد.
کرامپ نوازندگان بیماری بسیار مقاومی نسبت به درمان است و در بسیاری موارد، نوازنده را از طی مدارج ترقی باز می دارد. جهت تشیص آن بایستی سایر آسیبهای دست در بیمار را بکمک معاینه ویا بررسی های تکمیلی رد نمود. درمان دارویی و روشهای بازآموزی حسی-حرکتی سیستم عصبی در برخی بیماران، تا حدی موثر است.

 

در اینجا چند توصیه عمومی جهت جلوگیری از آسیب دست در نوازندگان عنوان می گردد:

توصیه اول :
دست شما توانایی های خاصی دارد و شما از نظر حرفه ای به آن وابسته هستند بنابراین قدر آنرا بدانید و به کاری که احتمال می دهید به دستتان آسیب بزند دست نزنید.

توصیه دوم:
آسیب و هر گونه درد دست خود را جدی بگیرید و هیچگاه با درد به تمرین خود ادامه ندهید.

توصیه سوم:
ما بین تمرینات خودبه اندازه کافی به عضلات خود استراحت دهید. بهتر است به ازاء هر ۲۰ دقیقه تمرین، ۵ دقیقه به دست استراحت داده و در این ۵ دقیقه حرکات کششی انجام دهید

توصیه چهارم:
گرم کردن دست قبل از هر تمرین لازمست.توصیه می شود نوازنده، اول بدون ساز و با چند حرکت کششی، دست خود را گرم نماید پس از گرفتن ساز به دست لازمست که تمرین با یک قطعه سبک و آهسته شروع شود و بتدریج شدت تمرینات افزایش یابد.

توصیه پنجم:
پس از اتمام تمرینات سنگین بهتر است فعالیت عضلات بتدریج کم شود و تمرین بصورت نگهانی قطع نگردد. بهتر است نوازنده کار خود را با تمرین ساده و آهسته به تمام برساند و پس از اتمام تمرین چندین حرکت کششی انجام دهد. استفاده از کمپرس یخ در موارد که تمرین زیادی منجر به خستگی عضلات شده کمک کننده است.

توصیه ششم:
ماساژ روزانه عضلات ساعد خود را فراموش نکنید. این ماساژ می تواند به کمک غلطانیدن توپ تنیش بر روی عضلات ساعد به کمک دست دیگر انجام شود.

توصیه هفتم:
پس از بروز آسیب جدی دست هنگام شروع تمرینات پس از دوره نقاهت، از دو جلسه کوتاه مدت تمرین در روز، هر یک بمدت حداکثر ۱۰ دقیق شروع کنید و هر ۳-۲ روز، مدت تمرین را درهر جلسه دو برابر کنید تا بتدریج به سطح تمرین قبلی برسید. از قطعات سبک و روان شروع کنید و هر ۲۰ دقیقه تمرین ۵ دقیقه استراحت بدهید. لازمست که در صورت بروز درد و ناراحتی یک پله به عقب برگشته و به میزان تمرینات بکاهید تا در دو ناراحتی برطرف شده و مجدداً بتدریج شدت و مقدار تمرین را افزایش دهید.

توصیه هشتم :
بسیاری از موزیسین ها جهت افزایش توانایی خود جهت نواختن، در پی تقویت عضلات دست خود بر میآیند. بیشترین توانایی قابل استفاده عضلات دست در موسیقی، پایداری و تحمل در برابر خستگی ناشی از حرکات تکراری ظریف و سریع است که بایستی با تمرین و ممارست در تارهای عضلانی انقباض سریع ایجاد شود و انجام ورزشهای قدرتی و خشن، با تغییر تدریجی و افزایش نسبت تارهای عضلانی قدرتی انقباض آهسته در عضلات دست، میتواند در توانایی انجام حرکات دقیق و سرعتی نواختن، نقش بسیار منفی داشته باشد. ورزش ایده آل و بی خطر موزیسین ها، شنا در آب است.

توصیه نهم :
مرتباً وضعیت بدن و تکنیک نوازندگی خود را مورد بررسی قرار دهید. خستگی و درد بیش از حد دست، بخصوص درد در انتهای روز شما میتواند بیانگر تکنیک غیر صحیح نوازندگی باشد. در صورت نیاز از وسایل جانبی کمکی جهت نگهداری وزن ساز هنگام نوازندگی استفاده کنید. یک راه حل، نواختن مقابل آیینه وبررسی وضعیت توسط خود فرد و دیگری، قضاوت توسط یک ناظر باتجربه است.

 

منبع: drliaghatclinic.com

 

 

 

 

دردهای دست، عضلات و مفاصل در نوازندگان و موزیسین ها

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ، دکتر شریف نجفی

در سایت دکتر شریف نجفی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و دانشیار دانشگاه ، عضو انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی، مقالات مفید در رابطه با طب فیزیکی را مشاهده نمایید. همچنین درصورت نیاز به ویزیت با دکتر شریف نجفی می توانید از طریق بخش تماس با ما وب سایت دکتر شریف نجفی، ارتباط برقرار نمایید و آدرس کلینیک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی را مشاهده نمایید.

 

 

 

آدرس مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی

فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس- نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی پلاک ۱۲۱ – واحد ۲

تلفن مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی

۴۴۰۱۶۱۴۲-۴۴۰۵۸۷۶۳

موبایل دکتر شریف نجفی کلینیک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

۰۹۹۰۱۱۶۰۳۵۴

وب سایت دکتر شریف نجفی

www.dr-najafi.com

مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی در شبکه های اجتماعی

کانال تلگرام دکتر شریف نجفی

صفحه اینستاگرام دکتر شریف نجفی

 

کلمات کلیدی:

دردهای دست، عضلات و مفاصل در نوازندگان و موزیسین ها , بدنسازی و نوازندگی , تقویت انگشتان برای تنبک , معایب ویولن , بهترین ورزش برای نوازندگان , تقویت انگشتان برای سه تار , تقویت انگشتان برای ویولن , ورزش دست برای نوازندگان , تمرین انگشت برای پیانو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question