ورزشهای مناسب برای پای دیابتی

ورزشهای مناسب برای پای دیابتی کمک می کنند درد عصبی دیابتی در پاها و یا مشکلات نوروپاتی دیابتی و بسیاری از دردهای مربوط به آن کاهش پیدا کنند.

 

ورزشهای مناسب برای پای دیابتی

بیماری های مزمن مانند دیابت نیاز به تغییر شیوه زندگی دارد. فعالیت های فیزیکی باعث کنترل سطح قند خون و کم شدن فشار روی پاها می شود. با داشتن یک برنامه ورزشی مناسب دیابت را کنترل کنید. در این مقاله تعدادی از ورزشهای مناسب برای پای دیابتی را آموزش می دهیم.

 

ورزشهای مناسب برای پای دیابتی

ورزش های مناسب برای پا نه تنها باعث بهبود سلامت کلی پا شده، بلکه خطر آسیب به پا را کاهش می دهد.

 

پیاده روی از بهترین ورزش های پای دیابتی است. پیاده روی باعث افزایش سیستم گردش خون است و علاوه بر پا، برای تمام بدن نیز مناسب است. سفتی مفاصل و تغییر شکل آن ها در بیماران دیابتی نوع ۲ ، مشکلی شایع است. این مشکلات با انجام ورزش هایی قابل پیشگیری است و ورزش عوارض آن را کاهش می دهد.

 

انواع ورزشهای مناسب برای پای دیابتی

برای افزایش جریان خون در پاها تمرینات زیر را هر روز ۲ الی ۳ بار و هر بار ۱۰ مرتبه برای هر دو پا انجام دهید.

– ابتدا روی صندلی بنشینید. پشت شما تکیه گاهی وجود نداشته نباشد.

۱- انگشتان پا را جمع کرده و باز کنید.
انگشتان هر دو پا جمع کرده و دوباره به حالت اول برگردانید.
۲- پنجه و پاشنه پا را بلند کنید.
پنجه (جلوی پا ) را بلند کنید به طوری که پاشنه روی زمین بماند، پنجه را زمین بگذارید و پاشنه پا را بلند کنید.

 

پنجه و پاشنه پا را بلند کنید

 

۳- پنجه پا را به طرفین بچرخانید.

پنجه پا را بلند کنید. پا را از مچ به سمت بیرون بچرخانید و روی زمین گذاشته، دوباره پا را به حال اول برگردانید.
در مرحله بعدی پنجه را بلند کرده و از وسط به سمت داخل بچرخانید و روی زمین بگذارید.

 

۴- پاشنه پا را به طرفین بچرخانید.

ابتدا پاشنه پا را بلند کرده و به سمت بیرون بچرخانید و روی زمین بگذارید.
مجددا پاشنه پا را بلند کرده و از وسط به سمت داخل بچرخانید و روی زمین بگذارید.

 

۵- پنجه پا را کشش دهید.

پاها را از قسمت زانو بلند کنید به طوری که ران و ساق پا در یک امتداد باشند.
پنجه را به سمت خود و بعد به سمت مقابل بکشید و دوباره پا را به حالت اول برگردانید.

 

۶- در حالی که پا را دراز کرده اید، مچ پا را بچرخانید.

پا را صاف کرده و بالا نگه دارید. مچ پا را در مسیر عقربه های ساعت بچرخانید.
در تمرین بعدی مچ پا را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

 

۷- انگشتان و پنجه پا را حرکت دهید.

برگه یا روزنامه ای را روی زمین پهن کرده و با پای برهنه روزنامه را مچاله کرده تا گلوله شود.
روزنامه یا برگه مچاله شده را با پاها به حالت اول برگردانید.
با پای خود روزنامه یا برگه را پاره کنید.

 

انگشتان و پنجه پا را حرکت دهید

 

۸- کف پا را ورزش دهید.

یک وسیله استوانه ای یا مدور مانند وردنه یا بطری آب را زیر کف پا قرار دهید.
با حرکات دادن آن به سمت جلو و عقب، باعث بالا رفتن گردش خون در پاها شوید.

 

کف پا را ورزش دهید

 

۹- با کمک انگشتان، اجسام ریز و بی خطر را جابه جا کنید.

 

اجسام ریز و بی خطر را جابه جا کنید

 

۱۰- روی زمین نشسته و پاها را به دیوار تکیه دهید.

یک بالشت بین کف پا و دیوار قرار دهید. سعی کنید با پنجه، انگشتان و پاشنه پا به بالشت فشار وارد کنید.

 

۱۱- یک بالشت بین پاها قرار داده و با کنار مچ پا و انگشتانتان به آن فشار آورید.

۱۲- حوله ای را لوله کرده و قسمت وسط آن را در کف پا قرار دهید، سپس زانوها را کاملا صاف کرده، دو انتهای حوله را با دستانتان به مدت ۱۵ الی ۲۰ ثانیه به سمت خود بکشید و این کار را ۴ بار در روز تکرار کنید.

 

۱۳- حلقه ای ضخیم و پلاستیکی را اطراف انگشت بزرگ هر دو طرف پا قرار دهید و سعی کنید آن ها را از هم دور کنید.

۱۴- اگر این امکان را دارید با انگشتان پای خود کلمه بنویسید یا خط خطی کنید.

 

کلام پایانی

ورزش برای داشتن زندگی سالم همراه با دیابت، سلامت قلب و عروق، کاهش چربی بدن و مدیریت بهتر قند خون بسیار مهم است. ورزش های ذکر شده در بالا به پیشگیری از ابتلا به پای دیابتی کمک می کند. تیم تخصصی خدمات درمانی ما در کلینیک تخصصی سلامت و دیابت کوروش مشتقانه آماده ارائه آموزش ورزش های مناسب جهت پای دیابتی هستند. همین حالا با پر کردن فرم مشاوره موجود در سایت از آموزش های لازم در مورد انواع ورزش های مخصوص پای دیابتی و یا نوروپاتی دیابتی استفاده کنید.

 

منبع: مرکز تخصصی سلامت و د

ورزشهای مناسب برای پای دیابتی و آموزش انواع ورزشهای مناسب برای پای دیابتی

ورزشهای مناسب برای پای دیابتی کمک می کنند درد عصبی دیابتی در پاها و یا مشکلات نوروپاتی دیابتی و بسیاری از دردهای مربوط به آن کاهش پیدا کنند.

 

ورزشهای مناسب برای پای دیابتی

بیماری های مزمن مانند دیابت نیاز به تغییر شیوه زندگی دارد. فعالیت های فیزیکی باعث کنترل سطح قند خون و کم شدن فشار روی پاها می شود. با داشتن یک برنامه ورزشی مناسب دیابت را کنترل کنید. در این مقاله تعدادی از ورزشهای مناسب برای پای دیابتی را آموزش می دهیم.

 

ورزشهای مناسب برای پای دیابتی

ورزش های مناسب برای پا نه تنها باعث بهبود سلامت کلی پا شده، بلکه خطر آسیب به پا را کاهش می دهد.

 

پیاده روی از بهترین ورزش های پای دیابتی است. پیاده روی باعث افزایش سیستم گردش خون است و علاوه بر پا، برای تمام بدن نیز مناسب است. سفتی مفاصل و تغییر شکل آن ها در بیماران دیابتی نوع ۲ ، مشکلی شایع است. این مشکلات با انجام ورزش هایی قابل پیشگیری است و ورزش عوارض آن را کاهش می دهد.

 

انواع ورزشهای مناسب برای پای دیابتی

برای افزایش جریان خون در پاها تمرینات زیر را هر روز ۲ الی ۳ بار و هر بار ۱۰ مرتبه برای هر دو پا انجام دهید.

– ابتدا روی صندلی بنشینید. پشت شما تکیه گاهی وجود نداشته نباشد.

۱- انگشتان پا را جمع کرده و باز کنید.
انگشتان هر دو پا جمع کرده و دوباره به حالت اول برگردانید.
۲- پنجه و پاشنه پا را بلند کنید.
پنجه (جلوی پا ) را بلند کنید به طوری که پاشنه روی زمین بماند، پنجه را زمین بگذارید و پاشنه پا را بلند کنید.

 

پنجه و پاشنه پا را بلند کنید

 

۳- پنجه پا را به طرفین بچرخانید.

پنجه پا را بلند کنید. پا را از مچ به سمت بیرون بچرخانید و روی زمین گذاشته، دوباره پا را به حال اول برگردانید.
در مرحله بعدی پنجه را بلند کرده و از وسط به سمت داخل بچرخانید و روی زمین بگذارید.

 

۴- پاشنه پا را به طرفین بچرخانید.

ابتدا پاشنه پا را بلند کرده و به سمت بیرون بچرخانید و روی زمین بگذارید.
مجددا پاشنه پا را بلند کرده و از وسط به سمت داخل بچرخانید و روی زمین بگذارید.

 

۵- پنجه پا را کشش دهید.

پاها را از قسمت زانو بلند کنید به طوری که ران و ساق پا در یک امتداد باشند.
پنجه را به سمت خود و بعد به سمت مقابل بکشید و دوباره پا را به حالت اول برگردانید.

 

۶- در حالی که پا را دراز کرده اید، مچ پا را بچرخانید.

پا را صاف کرده و بالا نگه دارید. مچ پا را در مسیر عقربه های ساعت بچرخانید.
در تمرین بعدی مچ پا را خلاف عقربه های ساعت بچرخانید.

 

۷- انگشتان و پنجه پا را حرکت دهید.

برگه یا روزنامه ای را روی زمین پهن کرده و با پای برهنه روزنامه را مچاله کرده تا گلوله شود.
روزنامه یا برگه مچاله شده را با پاها به حالت اول برگردانید.
با پای خود روزنامه یا برگه را پاره کنید.

 

انگشتان و پنجه پا را حرکت دهید

 

۸- کف پا را ورزش دهید.

یک وسیله استوانه ای یا مدور مانند وردنه یا بطری آب را زیر کف پا قرار دهید.
با حرکات دادن آن به سمت جلو و عقب، باعث بالا رفتن گردش خون در پاها شوید.

 

کف پا را ورزش دهید

 

۹- با کمک انگشتان، اجسام ریز و بی خطر را جابه جا کنید.

 

اجسام ریز و بی خطر را جابه جا کنید

 

۱۰- روی زمین نشسته و پاها را به دیوار تکیه دهید.

یک بالشت بین کف پا و دیوار قرار دهید. سعی کنید با پنجه، انگشتان و پاشنه پا به بالشت فشار وارد کنید.

 

۱۱- یک بالشت بین پاها قرار داده و با کنار مچ پا و انگشتانتان به آن فشار آورید.

۱۲- حوله ای را لوله کرده و قسمت وسط آن را در کف پا قرار دهید، سپس زانوها را کاملا صاف کرده، دو انتهای حوله را با دستانتان به مدت ۱۵ الی ۲۰ ثانیه به سمت خود بکشید و این کار را ۴ بار در روز تکرار کنید.

 

۱۳- حلقه ای ضخیم و پلاستیکی را اطراف انگشت بزرگ هر دو طرف پا قرار دهید و سعی کنید آن ها را از هم دور کنید.

۱۴- اگر این امکان را دارید با انگشتان پای خود کلمه بنویسید یا خط خطی کنید.

 

کلام پایانی

ورزش برای داشتن زندگی سالم همراه با دیابت، سلامت قلب و عروق، کاهش چربی بدن و مدیریت بهتر قند خون بسیار مهم است. ورزش های ذکر شده در بالا به پیشگیری از ابتلا به پای دیابتی کمک می کند. تیم تخصصی خدمات درمانی ما در کلینیک تخصصی سلامت و دیابت کوروش مشتقانه آماده ارائه آموزش ورزش های مناسب جهت پای دیابتی هستند. همین حالا با پر کردن فرم مشاوره موجود در سایت از آموزش های لازم در مورد انواع ورزش های مخصوص پای دیابتی و یا نوروپاتی دیابتی استفاده کنید.

 

منبع: مرکز تخصصی سلامت و دیابت کوروش

 

 

 

 

ورزشهای مناسب برای پای دیابتی

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ، دکتر شریف نجفی

در سایت دکتر شریف نجفی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و دانشیار دانشگاه ، عضو انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی، مقالات مفید در رابطه با طب فیزیکی را مشاهده نمایید. همچنین درصورت نیاز به ویزیت با دکتر شریف نجفی می توانید از طریق بخش تماس با ما وب سایت دکتر شریف نجفی، ارتباط برقرار نمایید و آدرس کلینیک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی را مشاهده نمایید.

 

 

 

آدرس مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی

فلکه دوم صادقیه- بلوار فردوس- نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی پلاک ۱۲۱ – واحد ۲

تلفن مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی

۴۴۰۱۶۱۴۲-۴۴۰۵۸۷۶۳

موبایل دکتر شریف نجفی کلینیک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

۰۹۹۰۱۱۶۰۳۵۴

وب سایت دکتر شریف نجفی

www.dr-najafi.com

مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر شریف نجفی در شبکه های اجتماعی

کانال تلگرام دکتر شریف نجفی

صفحه اینستاگرام دکتر شریف نجفی

 

کلمات کلیدی:

ورزشهای مناسب برای پای دیابتی , انواع ورزشهای مناسب برای پای دیابتی , ورزش های مناسب برای پای دیابتی , انواع ورزش های مناسب برای پای دیابتی , درمان بی حسی پای دیابتی , علائم پای دیابتی , درمان گزگز پای دیابتی , درمان گیاهی بی حسی پای دیابتی , درمان سوزش پا در بیماران دیابتی , بهترین زمان ورزش برای دیابتی ها , فیزیوتراپی پای دیابتی , ورزش مناسب برای دیابتی ها در جدول

یابت کوروش

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question