ورزشهای مناسب شلی مفصل زانو ، ورزش تقویت زانو

ورزشهای مناسب شلی مفصل زانو ، ورزش تقویت زانو

ورزشهای مناسب شلی مفصل زانو ، ورزش تقویت زانو را در این مقاله بررسی می کنیم. تمرینات ورزشی در درمان جابجایی و شلی کشکک زانو می توانید بلافاصله همه این تمرینات را انجام دهید. کشش عضلات در قسمت پشت و طرف پا مهم است. تقویت عضلات در باسن و بالای ران خود نیز حائز اهمیت است تا مجدداً زانو کشیده نشود.

 

ورزشهای مناسب شلی مفصل زانو ، ورزش تقویت زانو

کشش عضلات همسترینگ در حالت ایستاده

کشش عضلات همسترینگ در حالت ایستاده

پاشنه یک پا را روی چهارپایه ای در حدود ۴۰ سانتی متر قرار دهید. پا از زانو صاف نگه داشته شود. به جلو خم شوید، از مفصل لگن (ران) خود را خم کنید تا کشش ملایمی در پشت ران خود احساس کنید. دقت کنید که در هنگام انجام این کار، شانه ها صاف باشد و از کمر خم نشوید. این کشش را برای ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. این تمرین را ۳ بار برای هر پا تکرار کنید.

 

تقویت عضله چهارسر

تقویت عضله چهارسر

روی زمین نشسته و زانوی مشکل دار را صاف کرده و پای دیگر را خم کنید. پشت زانوی مشکل دار را با سفت کردن عضلات روی ران به زمین فشار دهید. برای ۱۰ ثانیه پا را در این حالت نگه دارید و سپس عضلات را ریلکس کنید. ۲ ست ۱۵ تایی این حرکت را انجام دهید.

 

بالابردن مستقیم پا برای درمان جابجایی و شلی کشکک زانو

بالابردن مستقیم پا برای درمان جابجایی و شلی کشکک زانو

به پشت با پاهای کشیده دراز بکشید. زانوی سمت سالم را خم کنید و کف پا را روی زمین بگذارید. ماهیچه ران را در طرف آسیب دیده خود منقبض کنید و پای خود را در حدود ۲۰ سانتی متر از زمین بلند کنید. پا را در حالتی که زانو صاف و عضله ران منقبض است نگه دارید. پا را به آرامی به سطح زمین برگردانید. این تمرین را دو ست ۱۵ تایی انجام دهید.

روی پهلو سالم دراز بکشید، پای آسیب دیده را صاف در حدود ۲۰-۲۵ سانتی متر بالا بیاورید و از پای مقابل دور کنید، به آرامی پا را به حالت اول برگردانید، این حرکت را در دو ست ۱۵ تایی تکرار کنید.

 

اکستانسیون مفصل لگن در حالت دمر

اکستانسیون مفصل لگن در حالت دمر

به شکم خوابیده و پاها را صاف کنید. آرنج ها را خم کرده و سر را روی ساعدهای خود قرار دهید. ناف را به طرف ستون فقرات داخل بدهید (شکم را داخل بدهید) و عضلات شکم را سفت کنید. باسن و عضلات ران مشکل دار را سفت کرده و پا را حدود ۲۰ سانتی متر از زمین بلند کنید. پاها را صاف نگه دارید. برای ۵ ثانیه پا را در این حالت نگه دارید سپس پا را زمین گذاشته و استراحت کنید. دو ست ۱۵ تایی این حرکت را تکرار کنید.

 

تمرین استپ آپ

تمرین استپ آپ

پای آسیب دیده را روی یک ارتفاع ۸ تا ۱۳ سانتی متری (مانند یک قطعه چوب) بگذارید. پای سالم را روی زمین بگذارید. وزن خود را به پای آسیب دیده به عنوان تکیه گاه منتقل کنید. پای آسیب دیده را از زانو صاف کنید تا پای دیگر از زمین بلند شود. به آرامی زانوی پای آسیب دیده را خم کنید تا پای سالم برروی زمین قرار گیرد. دو ست ۱۵ تایی این تمرین را انجام دهید.

 

تمرین اسکات روی دیوار با توپ برای درمان جابجایی و شلی کشکک زانو

تمرین اسکات روی دیوار با توپ برای درمان جابجایی و شلی کشکک زانو

در حالی به دیوار تکیه کنید که سر، شانه ها و کمر شما با دیوار در تماس باشد. به روبرو نگاه کنید. شانه ها را ریلکس نگه داشته و پاها را به اندازه ی عرض شانه ها از هم باز کنید. یک توپ به بزرگی توپ فوتبال یا توپ بسکتبال در پشت کمر خود قرار دهید. در حالی که سعی می کنید کمرتان در مقابل دیوار باشد حرکت اسکات (خم کردن زانوها) را تا زاویه ی ۴۵ درجه انجام دهید. این وضعیت را برای ۱۰ ثانیه حفظ کنید و سپس به آرامی به وضعیت ایستاده برگردید. این حرکت را ۱۰ مرتبه و برای دو نوبت ۱۵ تایی تکرار نمایید.

 

تمرین استیبل کننده زانو

تمرین استیبل کننده زانو

یک باند الاستیک را اطراف مچ پای غیر آسیب دیده خود ببندید، انتهای دیگر طناب را به در هم سطح با مچ پای خود ببندید سپس روبروی در بایستید و پای آسیب دیده خود را در حد توان از زانو خم کرده و پای سالم را عقب ببرید، این حرکت را ۲نوبت و هربار برای ۱۵ ثانیه نگه دارید. سپس ۹۰ درجه بچرخید در این حالت پای آسیب دیده نزدیک در خواهد بود و پای دارای باند را از بدن خود دور کنید این حرکت را دو نوبت و هربار ۱۵ ثانیه نگه دارید. مجددا ۹۰ درجه بچرخید در این حالت پشت به در خواهید بود، پای دارای باند را از بدن خود دور کنید این حرکت را دو نوبت و هربار ۱۵ ثانیه نگه دارید.

بازهم ۹۰ درجه بچرخید در این حالت پای غیرآسیب دیده نزدیک در خواهد بود، پای دارای باند را از بدن خود دور کنید این حرکت را دو نوبت و هربار ۱۵ ثانیه نگه دارید. اگر در حفظ تعادل مشکل دارید میتوانید از یک صندلی کمک بگیرید، برای چالشی تر شدن میتوان این تمرین را روی بالشت سفت یا مت هم انجام داد.

 

اکستانسیون زانو در مقابل مقاومت

اکستانسیون زانو در مقابل مقاومت

با گره زدن دو انتهای یک باند الاستیک یه لوپ ایجاد کنید. گره را به در، در سطح زانو وصل کنید. پای آسیب دیده را وارد لوپ کنید که باند پشت زانوی شما قرار گیرد. پای سمت دیگر را از زمین بلند کرده و اگر برای تعادل نیاز دارید میتوانید با صندلی نگه دارید. زانویی که داخل باند است را تا ۴۵ درجه خم کنید. به آرامی ساق پا را صاف کنید.برای این کار باید عضلات ران را منقبض نگه دارید. ۱۵ بار تکرار کنید. دو ست ۱۵ تایی اینکار را انجام دهید. اگر شما نیاز به روش آسانتری برای انجام این کار دارید، میتوانید روی هر دو پا بایستید تا در هنگام انجام این ورزش حمایت بهتری داشته باشید.

 

کشش عضلات پشت ساق پا در حالت ایستاده

کشش عضلات پشت ساق پا در حالت ایستاده

روبروی دیوار بایستید و دستانتان را به محاذات چشم بر روی دیوار قرار دهید. پای آسیب دیده خود را عقب ببرید در حالیکه پاشنه روی کف زمین قرار گرفته است. پای سالم که جلوترقرار گرفته است را از زانو خم کنید. پایی که عقب قرار گرفته را کمی به سمت داخل بچرخانید. به آرامی به سمت دیوار متمایل شوید تا زمانی که در پشت ساق پا احساس کشش کنید. این کشش را برای ۱۵ تا ۳۰ ثانیه نگه دارید. به موقعیت اولیه بازگردید. ۳ بار این تمرین را تکرار کنید. این تمرین را چندین بار در روز انجام دهید.

 

تمرین ورزشی حرکت صدفی برای درمان جابجایی و شلی کشکک زانو

تمرین ورزشی حرکت صدفی برای درمان جابجایی و شلی کشکک زانو

با لگن و زانوی خم شده, روی پهلوی سمت غیر آسیب دیده (سمت سالم) دراز کشیده و پاها را به هم بچسبانید. به آرامی پای بالایی خود را به طرف سقف بالا بیاورید (بطوریکه پاشنه ها با هم در تماس باشند). ۲ ثانیه نگه داشته و آرام پایین بیاورید. این حرکت را در ۲ سری ۱۵تایی انجام دهید.

 

گشش نوار ایلیوتیبیال در حالت خمیده به پهلو

گشش نوار ایلیوتیبیال در حالت خمیده به پهلو

یک پای خود را به صورت ضربدر جلوی پای دیگر قرار داده و در جهت مخالف پای جلو خم شوید. در حین ورزش، دست سمت پای عقبی را بالای سر ببرید. این حرکت را به مدت ۱۵ تا ۳۰ ثانیه حفظ کنید و سپس به حالت اول برگردید. این حرکت را ۳ بار تکرار کرده و سپس همین ورزش را با پای مقابل انجام دهید.

 

منبع: pmrdoctors.ir

 

 

 

 

ورزشهای مناسب شلی مفصل زانو

متخصص طب فیزیکی و توانبخشی ، دکتر نجفی

در سایت دکتر نجفی، متخصص طب فیزیکی و توانبخشی و دانشیار دانشگاه ، عضو انجمن جهانی طب فیزیکی و توانبخشی، مقالات مفید در رابطه با طب فیزیکی را مشاهده نمایید. همچنین درصورت نیاز به ویزیت با دکتر نجفی می توانید از طریق بخش تماس با ما وب سایت دکتر نجفی، ارتباط برقرار نمایید و آدرس کلینیک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی را مشاهده نمایید.

 

 

 

آدرس مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر نجفی

فلکه دوم صادقیه – بلوار فردوس – نرسیده به خیابان سلیمی جهرمی پلاک ۱۲۱ – واحد ۲

تلفن مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر نجفی

۴۴۰۱۶۱۴۲-۴۴۰۵۸۷۶۳

موبایل دکتر نجفی کلینیک تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

۰۹۹۰۱۱۶۰۳۵۴

وب سایت دکتر نجفی

www.dr-najafi.com

مطب کلینیک طب فیزیکی و توانبخشی دکتر نجفی در شبکه های اجتماعی

کانال تلگرام دکتر نجفی

صفحه اینستاگرام دکتر نجفی

 

کلمات کلیدی:

ورزشهای مناسب شلی مفصل زانو , ورزش تقویت زانو , ایا نرمی غضروف زانو درمان قطعی دارد , ورزش مناسب برای نرمی غضروف زانو , غذای تقویت زانو , تقویت کشکک زانو , فیلم ورزش برای آرتروز زانو , فیلم تقویت زانو , کانال ورزش برای آرتروز زانو در خانه , درمان قطعی کندرومالاسی زانو

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

question